måndag 12 mars 2012

v11 7c Facebook

”Facebookare” mindre lyckliga än andra - eller?

Övning Är Facebook bra eller dåligt för dig?

Den nya studien från Göteborgs universitet menar att Facebook får oss att må dåligt men samtidigt anser andra forskare att sociala medier är bra för oss. Diskutera studien med utgångpunkt i elevernas egen användning av sociala medier.Genomförande:
Se nyhetsinslaget i Rapport om studien.Finns här

2.Kryssa i frågorna i kopieringsunderlaget.

 Finns här

3. Läs artiklarna i.
Dagens Nyheter: se här

Forskaren: Facebook är bra för oss här4. Fundera över om det som står i artiklarna stämmer överens med dina/era egna känslor, alltså skriv ner om du håller med/ej håller med om det som stod här ovan om Facebook.


Notera!
Undersökningen har sedan publiceringen måndagen den 5 mars kritiserats för bristande trovärdighet.
Alltså de tycker att undersökningen är dåligt gjord
DigitalPR: Facebookundersökningen gör oss olyckliga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar